Story: Permakultúrny dizajn, Beniakovce

V Beniakovciach sme si skúsili v rámci dizajnu malej záhrady zrealizovať aj prírodné jazierko, ktoré sa čistí a prekysličuje bez mechanických púmp alebo filtrov. 💧🌾💧🌾💧🌾

Zadaním bolo navrhnúť relatívne malú záhradu, cca 400 m2, s veľmi jednoduchým pôdorysom. Umiestnili sme stromy, skleník, vyvýšené záhony a najkomplikovanejší komponent, prírodné jazierko.

V procese sme začali dotazníkom, ktorým sme sa naučili o rutinných potrebách a požiadavkách rodiny. Na základe toho sme navrhli zónovanie, trasovanie, usporiadali sme jednotlivé štruktúry a vytvorili veľmi jednoduchý pôdorys pozemku.

Špecificky pre tento projekt sme ale nedodávali osadzovací plán, zákazník si ho chcel pripraviť sám na základe svojich skúseností, takže náš pôdorys obsahoval len všeobecné usmernenia ako „jedlý živý plot“ a podobne.

Ďalšou špecifickou požiadavkou bolo, aby mal projekt „low cost“ charakter, snažili sme sa teda vyriešiť všetko tak, aby boli náklady čo najnižšie.

Na čo je dobrý osadzovací plán?

Ten je dobrý pre zákazníkov, ktorí nemajú úplnú predstavu o tom, na čo všetko si dať pozor pri narhovaní výsadby.

Je potrebné brať do úvahy požiadavky rastlín na klimatické podmienky, podnebie, pôdu, svetelné podmienky a ďalšie faktory, v ktorých sa orientovať vyžaduje nejaký prehľad a skúsenosti.

Medzi faktory patrí samozrejme aj estetika. Vybrať si v Hornbachu to, čo sa oku páči je jedna vec, no zladiť dokopy celý záhon nie je vždy také jednoduché a už vôbec nie je jednoduché pri výsadbe myslieť na sukcesiu.

Čo je sukcesia?

Sukcesia je prírodný proces, akým sa vyvíja porast na jednom mieste. V divočine sa holá zem pokryje najprv burinami, tá je postupne vytlačená kríkmi, ktoré neskôr ustúpia zase stromom.

V záhradach je sukcesia vždy v istej miere potláčaná, pretože oproti divočine je tam prítomný aj človek s jeho potrebami a nárokmi.

Pri záhradnom dizajne vedomosti o sukcesii využívame pri dlhodobom plánovaní výsadby. Ak na pozemku sadíme strom, môže trvať 5, 10 alebo aj 50 rokov, kým úplne vyrastie a zaberie priestor, ktorý sme mu vyhradili. Kým sa tak stane, vieme tam vysadiť o niečo rýchlejšie rastúce kríky a kríkom dať čas zase výsadbou trvaliek.

Čo myslíš tým, že jazierko bolo najkomplikovanejším komponentom?

Navrhovali sme jazierko so stojatou vodou, ktorá sa prirodzene skôr či neskôr začne kvasiť a napokon sa stane močiarom. Preto sa používajú rôzne filtre, pumpy okysličovanie a iné spôsoby umelej údržby.

Technológie sa ale dajú nahradiť aj prírodnými procesmi. Nám sa podarilo správnym vyspádovaním a výsadbou rastlín vytvoriť jazierko, ktoré sa dlhodobo samé okysličuje a čistí.

Jazierko Beniakovce Permakultúra

Ako ste zvládli „low cost“ požiadavku?

Hľadali sme kreatívne riešenia, ako postupovať cez projekt bez toho, aby nás zastavili najväčšie náklady.

Realizáciu sme napokon zvládli s pomocou dobrovoľníkov z okolia, pre ktorých sme to viedli celé ako náučný workshop. Z poplatkov za účasť sa čiastočne uhradil aj honorár za moju prácu, čím sme ušetrili na pracovnej sile a jediným nákladom ostala kúpa materiálu.

Autor: Marianna Sabolova

V Británii som úspešne absolvovala diplomovaný odbor Praktického Záhradníctva (RHS level 2) certifikovaný Kráľovskou Záhradnou Spoločnosťou. Pracovala som nie len v ruchu Londýna pre Bedford Estates ale aj v prekrásnej prímorskej záhrade v Lepe v srdci anglického vidieka. Po návrate domov som začala študovať permakultúrny dizajn a princípy prírodného záhradníctva, ktoré aktívne uplatňujem pri svojej práci.